קלוט חופשי ללא תשלום חודשי
למענה מיידי: 09-9588411

להלן הסברים מפורטים לסריקת הממיר לקליטת ערוצים ישראלים מלווין עמוס בעקבות שינויי משרד התקשורת

משרד התקשורת העביר בתקופה האחרונה את שידורי הערוצים הישראלים ללווין עמוס 3 אשר החליף את הלווין הקודם עמוס 2. עקב שינוי הלווין יש צורך בכוונון וסריקת הממיר - פעולה לא מסובכת, האורכת מספר דקות, ואנו באמת מאמינים כי כל אחד מכם יכול לבצע אותה בעצמו.
מיותר לציין כי בכל ההתקנות החדשות מעודכן הממיר ללווין החדש.

שירות בנושא ניתן או בביקור טכנאי אצלכם בבית בעלות של 250 ש"ח או ביקור במעבדתנו אליה אתם מוזמנים להגיע עם הממיר, בעלות של 150 ש"ח.

הניסיון מראה כי מרבית לקוחותינו מסוגלים לבצע את העדכון באופן עצמאי ולפניכם הסבר מפורט לכך:

אנא בידקו מהו דגם הממיר שברשותכם. פעלו לפי ההוראות בהתאם לדגם הממיר:

נתונים לסריקה -
ערוצים 11 ו-33 -
1. לווין - Amos 3
2. תדר (frequency) - 11647
3. שיטת שידור VERTICAL
4.קצב סימבולים symbole rate))- 8520

ערוצים 10 ו-22 -
1. לווין - Amos 3
2. תדר (frequency) - 11657
3. שיטת שידור VERTICAL
4.קצב סימבולים symbole rate))- 8520

נתונים אלו צריכים להכניס כמפורט בהסבר בהמשך.

להלן תהליך סריקת הערוצים לממירים מדגמים שונים -
יש להתחיל את התהליך כאשר צופים בתחנה מספר 1 (ערוץ 1)

ממיר דגם Magnum FTA2505 - קוד כניסה 1441 או 0000
1. ללחוץ בשלט על כפתור Menu
2. לסמן שורה ראשונה- Installation וללחוץ OK בשלט
3. לוודא ששם הלווין (Amos) מופיע למעלה
4. לרדת לשורה שש - Edit TP וללחוץ OK בשלט
5. לרדת לשורה שש - Add TP וללחוץ OK בשלט
במסך החדש שנפתח יש להכניס את הנתונים מלמעלה
6. שורה שלישית - להקיש את התדר 11647 (במספרים בשלט)
7. שורה רביעית -(polarity) לבחור Vertical (ע"י הזזת החץ ימינה)
8. שורה חמישית - Symbol Rate- להכניס - 8520 (במספרים בשלט)
9. שורה תשיעית - TP Scan - ללחוץ OK בשלט
10. חלונית נפתחת בכתום. כתוב All - ע"י הוזזת החץ ימינה לשנות לאופציה של .Free ללחוץ OK בשלט
11. ייפתח חלון חדש ובו ייסרקו שני הערוצים - 1 ו-3. בסיום ללחוץ 3 פעמים Exit עד לקבלת התמונה
12. לסריקה של ערוצים 2 ו-10 יש לחזור על צעדים 1-11 כאשר בצעד מספר 6 יש לשנות את התדר ל-11657. כל שאר הצעדים נשארים זהים לחלוטין.
* הערוצים יופיעו אחרונים בסדר המספרי בממיר,
יש למחוק את הערוצים הישנים ולהעביר את החדשים לקדמת הממיר

ממיר דגם Topfield - קוד כניסה 1441 או 0000
1. ללחוץ בשלט על כפתור Menu
2. לרדת לשורה רביעית - Installation וללחוץ OK בשלט
3. לרדת לשורה שניה - Service Search וללחוץ OK בשלט
4. שורה ראשונה - יש לבחור בלווין Amos (ללחוץ OK בשלט ולבחור בלווין Amos)
5. שורה שניה - יש לבחור Manual (ע"י הוזזת החץ ימינה)
6. שורה שלישית - להקיש את התדר 11647 (במספרים בשלט)
7. שורה רביעית Symbol Rate- להכניס - 8520 (במספרים בשלט)
8. שורה חמישית - לבחור Vertical (ע"י הוזזת החץ ימינה)
9. שורה שביעית - ע"י הוזזת החץ ימינה לבחור באופציה של FTA ONLY
10. שורה שמינית - Start Search - ללחוץ OK בשלט
11. ייפתח חלון חדש ובו ייסרקו שני הערוצים - 1 ו-3
12. לסריקה של ערוצים 2 ו-10 יש לחזור על צעדים 1-11 כאשר בצעד מספר 6 יש לשנות את התדר ל-11657. כל שאר הצעדים נשארים זהים לחלוטין.
*בסיום הסריקה יש ללחוץ OK, הערוצים יופיעו אחרונים בסדר המספרי בממיר,
יש למחוק את הערוצים הישנים ולהעביר את החדשים לקדמת הממיר.

© GML - מערכות תקשורת לווינים - כל הזכויות שמורות, טל': 09-9588411